fbpx

Waterbesparing

Hoe duurzaam is jouw getapte biertje?

Er zijn drie manieren om bierglazen te reinigen:

  • Vaatwasser/Glazenspoelmachine
  • Conventioneel spoelen => waterkraan aan en handmatig zeep toevoegen aan de spoelbak
  • AquaFox systeem => automatisch water en zeep toevoegen aan de spoelbak op basis van het aantal gespoelde glazen

In de onderstaande tabel worden de drie manieren vergeleken.

De vaatwasser verbruikt veel energie door de hoge temperatuur en er wordt ook een agressief schoonmaakmiddel gebruikt. Het enorme energieverbruik is niet alleen slecht voor het milieu maar ook voor uw portemonnee. Doordat het een gesloten systeem kunnen er zwaardere schoonmaakmiddelen worden gebruikt. Die zijn niet alleen slecht voor het milieu maar de dampen van een de vaatwasser zijn ook schadelijk voor uw medewerkers.

Bij conventioneel spoelen wordt de waterkraan een klein beetje open gedraaid. Dit heeft als gevolg dat wanneer er veel glazen worden gespoeld er te weinig water wordt ververst en wanneer er geen glazen worden gespoeld dan wordt er onnodig veel water verbruikt.

Doordat het AquaFox systeem alleen ververst wanneer er glazen worden gespoeld, worden de glazen altijd gereinigd in optimale condities. Hierdoor worden de glazen schitterend schoon en wordt er alleen ververst wanneer nodig. Het AquaFox systeem verbruikt slechts 30 % van de hoeveelheid water in vergelijking met conventioneel spoelen en is hiermee de meest duurzame manier. Doordat het AquaFox systeem werkt met de waterdruk verbruikt het systeem zeer weinig energie. Met een AquaFox systeem reinig je het glaswerk niet alleen beter maar ook duurzamer en tegen de laagste kosten.

Hoe bereken je de waterbesparing?

U kunt de waterbesparing berekenen door eerst te meten hoeveel water door de spoelkraan nu stroomt. Neem een glas en houd deze onder de standaardstroom uit uw spoelkraan. Meet in hoeveel seconden het glas vol is. Bepaal hoeveel glazen er per minuut gevuld zouden worden en vermenigvuldig dit met de inhoud van het glas. We weten dan het waterverbruik per minuut, vermenigvuldig dit met 60 om het verbruik in uren te bepalen en dat weer vervolgens met uw maandelijkse openingsuren. Op deze manier kunt uw huidige maandelijkse waterverbruik inschatten.

Bijvoorbeeld: U gebruikt een vaasje dat in 6 seconden gevuld is met water. Een vaasje heeft een inhoud van 30 cl oftewel 0,3 liter. Dit beteken dat er elke minuut (60 sec delen door 6 sec) 10 glazen door de waterkraan stroomt, dit resulteert in een waterverbruik van 10 x 0,3 = 3 liter per minuut en 180 liter per uur. Stel u bent dagelijks open van 16:00 tot 0:00, dat resulteert in een dagelijkse waterverbruik 8 x 180 liter = 1440 liter per dag. Gemiddeld zitten er 30 dagen in een maand, dit resulteert dus een maandelijks waterverbruik van 43.200 liter.

Het AquaFox systeem gebruikt gemiddeld 30% van de hoeveelheid ten op zichten van regulier spoelen. Als er een AquaFox systeem wordt gebruikt daalt het maandelijkse waterverbruik naar

30%  x 43.200= 12.960 liter per maand.

 

De gemiddelde waterprijs in Nederland is € 2,50 per 1000 liter, de maandelijkse besparing in bovenstaand voorbeeld is dan (43,2 – 12,96) * € 2.50 = € 75.60 per maand.

Waarom rekent AquaFox met € 2,50 per 1000 liter (1 m3 = 1000 liter)?

De waterprijs in Nederland verschilt per gemeente. Over het algemeen wordt er twee keer voor water betaalt. Eerst wordt er betaald voor de inkoop van water en vervolgens worden de milieuheffingen en rioleringskosten berekend. De gestelde € 2,50 is een indicatie van de prijs die uiteindelijk betaald wordt.

Menu