fbpx

Water besparen met AquaFox

News

Onderstand artikel is geschreven door Gerard Leeman van Micbacu B.V. (Opleiding en Advisering) en is gepubliceerd op Omgevingsweb.

 

Een kuub water kost op dit moment €1,60; voor duizend liter betalen wij €1,60!! (Dit hebben we mondiaal afgesproken, schoon water moet voor iedereen bereikbaar zijn en mag niet veel kosten).

In Nederland zijn meer dan 10.000 café’s en elk café heeft een spoelbak om glazen te spoelen. Naast die cafe’s hebben we nog sportkantines, hotels, plezierjachthavens, bioscopen, bedrijfskantines, discotheken enzovoort. Ik weet zeker dat Horeca Nederland over het juiste aantal horeca-inrichtingen beschikt.
Al die cafe’s zijn zes dagen per week open en dan ongeveer 8 uur. Even een rekensom:
10.000x6x8= dat levert 480.000 uur. Een uur heeft zestig minuten, dus 480.000 x 60 minuten geeft 28.800.000 minuten. Als de kraan van de spoelbak aan staat, gaat er ongeveer 10 liter water per minuut doorheen. Als de kraan van alle spoelbakken bij al deze café’s dus al die uren openstaan, levert dat de volgende hoeveelheid betrekkelijk schoon water op, dat wordt weggespoeld en vervolgens met veel energie wordt gezuiverd in de RWZI’s: 288.000.000 liter per week!!!
Bovenstaande hoeveelheid water en dat maal 52 geeft de hoeveelheid water afkomstig van horeca-inrichtingen die per jaar wordt gezuiverd, terwijl de vervuiling minimaal is. Dit is zonde van het water en in Afrika niet uit te leggen ( daar hebben de meeste mensen niet meer dan 10 liter water per dag).

Nu is er al jaren een apparaat op de markt  dat op elke spoelbak geïnstalleerd kan worden en dat de hoeveelheid afvalwater en ook de benodigde spoelmiddelen gigantisch reduceert . Dit apparaat heet AquaFox en kost 399 euro. Een café-eigenaar heeft de kosten van dit apparaat plus montage in één jaar terugverdiend!! Deze terugverdientijd is toch zeer aantrekkelijk.
Waarom schrijven we dit als bevoegd gezag dan niet voor op grond van het zorgplichtartikel van het Activiteitenbesluit of waarom neemt de wetgever het niet op als middelvoorschrift in de Activiteitenregeling? De milieuwinst is enorm!!

Zoals we de koelmeubelen hebben af laten dekken, zo moet het toch mogelijk zijn om met een maatwerkvoorschrift in alle kroegen een waterbesparende AquaFox voor te schrijven? Wie pakt deze handschoen op, misschien een van de grote steden als pilot?

Gerard Leeman, Mibacu bv

Menu