fbpx

Corona-Virus

AquaFox zeep doodt 99,99% van het coronavirus

Er zijn verschillende manieren waarop het Corona virus zich verspreidt, in de horeca zou dit kunnen gebeuren door het niet goed reinigen van de glazen. AquaFox is een doseersysteem voor de spoelbak waarin de glazen worden gereinigd. Het systeem doseert automatisch water en zeep in de spoelbak. Om te onderzoeken of deze manier van reinigen veilig is, heeft AquaFox Nederland een onafhankelijk laboratorium (Eurofins) ingeschakeld .

Eerst is gekeken of het spoelwater met daarin gedoseerd de SUN AquaFox zeep virusdodend is. Voor deze test is een monster van het spoelwater genomen waaraan het coronavirus is toegevoegd. Na 15 seconden is 99,99% (log 4) van het aanwezige coronavirus onschadelijk. Hiermee kan worden geconcludeerd dat het spoelwater met AquaFox zeep een uitstekende manier is om veilig de glazen te reinigen.

Vervolgens is gekeken naar de werkzaamheid van de AquaBrush. Daarvoor is er coronavirus aangebracht op een bierglas en is deze gespoeld in water met AquaFox zeep op de AquaBrush bierborstel. Na 15 seconden spoelen is meer dan 99% van het virus onschadelijk gemaakt. Uit dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat ook de fysieke reiniging door de bierborstel een cruciale rol speelt in het onschadelijk maken van het coronavirus.

 

Het AquaFox systeem doseert automatisch water en zeep in een vaste verhouding in de spoelbak, hierdoor is er altijd de juiste hoeveelheid zeep aanwezig in de spoelbak. Dit onderzoek toont aan dat werken met een AquaFox systeem en de AquaBrush bierborstel, een veilige manier is om glazen te reinigen.

 

Hoe werkt zeep?

Zeepmoleculen hebben een kop en een staart. De kop van de zeepmolecuul is oplosbaar in water. Dit wordt ook wel hydrofiel (houdt van water) genoemd. De staart van een zeepmolecuul lost slecht op in water. Dit wordt ook wel hydrofoob (bang voor water) genoemd. Als er vuil/vetdeeltjes in het water zitten dan zal de staart van de molecuul zich nestelen in het vuil/vetdeeltje om aan het water te ontsnappen. Het vuil/vetdeeltje wordt omringd en doordrongen met zeepmoleculen. Doordat de kopjes van de moleculen van water houden en richting het water blijven trekken, trekken ze het vuil/vetdeeltje uit elkaar. Hierdoor lost het vuil/vetdeeltje op in het water. Op deze manier wordt ook het vet/vuil van het te wassen object (handen/glas) opgelost in het water.

Zeep en Corona?

Een virus wordt op een zelfde manier aangevallen als een vuil/vetdeeltje. Een virus heeft een hele kwetsbare buitenlaag. De staartjes van de zeepmoleculen gaan vervolgens via de buitenlaag in het virus zitten. Het trekken van de kopjes van de zeepmoleculen zorgt er voor dat het virus uit elkaar wordt getrokken. Hierdoor sterft het virus en is het onschadelijk. De onschadelijke restanten worden vervolgens door het water afgevoerd.

AquaFox instellingen

Bij het nat spoelen van glazen is het dus van cruciaal belang dat er voldoende zeep in de spoelbak aanwezig is. Gelukkig regelt het AquaFox systeem dat automatisch voor u. Indien u twijfels heeft over de zeepdosering neem dan contact met ons op. We komen dan langs om uw systeem optimaal in te stellen.  Zo weet u zeker dat er voldoende zeep in de spoelbak is en uw glaswerk volkomen veilig is voor gebruik.

Contact

AquaFox Nederland BV
Rotterdamseweg 402T
2629HH Delft
070-3244 723
info@aquafox.nl

Menu